Cambridge English C1 Příprava na zkoušku
USA I UK

Tento kurz je určen studentům, kteří se chtějí připravit na zkoušku Cambridge English C1 Advanced (CAE).

Kurz

Tento kurz je určen studentům, kteří se chtějí připravit na zkoušku Cambridge English C1 Advanced (CAE).

 

Kurz je tvořen 20. lekcemi týdně a zahrnuje 20 lekcí obecné angličtiny + 8 lekcí úrovně C (FCE) nebo 28 lekcí se zaměřením výlučně na C1. Záleží na místě a termínu.

 

Zkouška Cambridge English C1 Advanced je jednou z nejznámějších a nejuznávanějších jazykových zkoušek. Cambridge English C1 je uznávanou zkouškou akceptovanou a vyžadovanou komerčními a akademickými institucemi po celém světě.

 

Co je zahrnuto v ceně

28 lekcí týdně (21 hodin)
Informační balíček
Test umístění při příjezdu, týdenní průběžné testy a pravidelné domácí úkoly
Materiály kurzu
Použití počítačového učebního centra
WiFi internet na vysoké škole
Přístup k ClassMate, online platformě Kings
Volitelný týdenní přednáškový program
Dvě bezplatné společenské aktivity týdně
Osvědčení o ukončení kurzu (vyžaduje se účast 90% nebo vyšší)
Upozorňujeme, že poplatky za zkoušku nejsou zahrnuty.

 

O zkoušce C1 Advanced

Zkouška Cambridge English C1 Advanced je hlavní kvalifikační zkouškou anglického jazyka nabízená Cambridge English pro ty, kteří chtějí být přijati na anglickou univerzitu nebo pro profesní kariéru.

 

Zkouška je zaměřena na úroveň C1 CEFR a je nabízena ve více než 2 800 testovacích centrech  po celém světě. Kandidáti jsou testováni ve všech čtyřech dovednostech a získají za každou dovednost jednotlivé skóre, stejně tak jako celkové obodování. Konečné hodnocení a úroveň CEFR jsou pak přiřazeny.

 

Struktura a obsah kurzu

Přípravný kurz Cambridge English C1 Advanced je vyučován odbornými a zkušenými učiteli. Osnova kurzu byla speciálně navržena tak, aby maximalizovala úspěšnost zkoušek studentů .

Studenti budou mít pravidelné domácí úkoly a očekává se, že absolvují nejméně pět hodin úkolů každý týden.

 

Skladba kurzu –  angličtina

Slovní zásoba

Gramatika

Výslovnost

 

Jazykové dovednosti

Mluvení
Naslouchání
Čtení
Psaní

 

Studijní dovednosti

Psaní poznámek
Schopnost vyhledávání informací – research
Time management
Práce se slovníkem
Samostatnost 


Kulturní a osobní rozvoj

Porozumění kulturním rozdílům a podobnostem
Práce ve skupině
Argumentace

 

Metoda a strategie zkoušek

Práce v podmínkách zkoušky
Pochopení požadavků každé části zkoušky
Porozumění tomu, co zkoušející chce
Plánování a posouzení vašich odpovědí
Psychická příprava na den zkoušky

 

Hodnocení pokroku
Studenti budou mít úkoly k dokončení každý den, včetně tréninku psaní. Pomocí domácích úkolů bude ve třídě sledován pokrok studentů a na začátku každého týdne budou provedeny krátké testy.

Učitel vyhodnocuje a sleduje pokrok jednotlivého studenta a poskytuje pravidelné individuální konzultace.

Studenti mají také řadu příležitostí k dokončení "předběžné zkoušky"za simulovaných podmínek zkoušky. Výsledky těchto předběžných zkoušek budou použity k tomu, aby vám pomohly se zlepšit v konkrétních oblastech.

 

Datum a místo
V závislosti na datu a místě je kurzem buď 28 lekcí přípravy Cambridge C1 Advanced (CAE), nebo 20 lekcí obecné angličtiny (GE) + 8 lekcí CAE.

 

7.leden (10 týdnů)

28 CAE lekcí Bournemouth, Londýn

20 GE + 8 CAE Brighton, Oxford

 

18. březen (12 týdnů)

28 CAE lekcí Bournemouth, Londýn  (11 týdnů)

20 GE + 8 CAE Brighton, Los Angeles, Oxford (11 týdnů)

 

24. červen (4 týdny)

28 CAE lekcí Bournemouth, Londýn

 

1. červenec (8 týdnů)

28 CAE 8 CAE lekcí Bournemouth, Londýn, Los Angeles

 

29. červenec (4 týdny)

28 CAE lekcí Bournemouth, Londýn, Los Angeles

 

9. září (12 týdnů)

20 GE + 8 CAE  lekcí Boston, Brighton, Los Angeles

 

23. září  (12 týdnů)

28 CAE lekcí Bournemouth, Londýn

20 GE + 8 CAE  lekcí Oxford

 

Délka kurzu

4, 8, 10 nebo 12 týdnů

+420 734 728 396

Chcete se dozvědět vše o kurzech? Napište nebo zavolejte.

Obratem se Vám ozveme.

 

Business Network Cz s.r.o.

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
info@businessnt.cz

 

IČO: 28430531 
DIČ: CZ28430531  

  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon

© Business Network 2018 I Vytvořila www.grafika-marketing.cz