Cambridge English B2

(FCE)

 USA I UK

Tento kurz je určen studentům, kteří se chtějí připravit na zkoušku Cambridge English B2 First (FCE).

Tento kurz je určen studentům, kteří se chtějí připravit na zkoušku Cambridge English B2 (FCE). Kurz je tvořen 20 lekcemi týdně a zahrnuje 20 lekcí Obecné angličtiny + 8 lekcí úrovně B2 (FCE) nebo 28 lekcí se zaměřením výlučně na B2. Záleží na místě a termínu.

(FCE – First Certificate in English)

Cambridge English B2 (FCE) je jednou z nejznámějších a nejuznávanějších oficiálních zkoušek  angličtiny. Cambridgeské zkoušky jsou uznávány komerčními a akademickými institucemi po celém světě. Tato certifikovaná zkouška prokazuje vaši znalost angličtiny po celý život.

 

Co je zahrnuto v ceně
28 lekcí týdně (21 hodin)
Informační balíček
Test umístění při příjezdu, týdenní průběžné testy a pravidelné domácí úkoly
Materiály kurzu
Použití počítačového učebního centra
WiFi internet na vysoké škole
Přístup k ClassMate, online platformě Kings
Volitelný týdenní přednáškový program
Dvě bezplatné společenské aktivity týdně
Osvědčení o ukončení kurzu (vyžaduje se účast 90% nebo vyšší)
Upozorňujeme, že poplatky za zkoušku nejsou zahrnuty.

 

FCE B2 – o zkoušce
Cambridge English B2 (FCE)  je kvalifikační zkouška střední úrovně, stanovená na úrovni B2 CEFR. (Common European Framework of Reference for Languages – Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

 

Nabízí potvrzení toho, že absolventi mají jazykové znalosti, mohou žít a pracovat samostatně v anglicky mluvící zemi nebo mohou studovat kurzy vyučované v angličtině.

 

Kandidáti jsou testováni ve všech čtyřech dovednostech při používání angličtiny a získají pro každou jednotlivé ohodnocení, stejně jako celkové ohodnocení. Konečné hodnocení a úroveň CEFR jsou pak přiřazeny.

 

Struktura a obsah kurzu
Cambridge English B2 (FCE) vyučují odborní a zkušení učitelé. Osnova kurzu byla speciálně navržena tak, aby maximalizovala úspěšnost zkoušek studentů a pokrývala všechny oblasti zkoušky.

Studenti budou mít pravidelné domácí úkoly a očekává se, že absolvují nejméně pět hodin úkolů každý týden.

 

Skladba kurzu – Anglický jazyk

Slovní zásoba
Gramatika
Výslovnost

 

Jazykové dovednosti

Mluvení
Naslouchání
Čtení
Psaní

 

Studijní dovednosti

Psaní poznámek

Schopnost vyhledávání informací – research
Time management
Práce se slovníkem

Samostatnost 


Kulturní a osobní rozvoj

Porozumění kulturním rozdílům a podobnostem
Práce ve skupině
Argumentace

 

Metoda  a strategie zkoušek

Práce v podmínkách zkoušky
Pochopení požadavků každé části zkoušky
Porozumění tomu, co zkoušející chce
Plánování a posouzení vašich odpovědí
Psychická příprava na den zkoušky

 

Hodnocení pokroku
Studenti budou mít úkoly k dokončení každý den, včetně tréninku psaní. Pomocí domácích úkolů bude ve třídě sledován pokrok studentů a na začátku každého týdne budou provedeny krátké testy.

Učitel vyhodnocuje a sleduje pokrok jednotlivého studenta a poskytuje pravidelné individuální konzultace.

Studenti mají také řadu příležitostí k dokončení "předběžné zkoušky"za simulovaných podmínek zkoušky. Výsledky těchto předběžných zkoušek budou použity k tomu, aby vám pomohly se zlepšit v konkrétních oblastech.

 

Datum a místo
V závislosti na datu a místě je kurzem buď

28 lekcí z B2 (FCE) příprava na zkoušku, nebo 20 lekcí angličtiny (General English) + 8 FCE.

 

7. ledna (10 týdnů)
28 lekcí FCE Bournemouth, Londýn
20 GE + 8 FCE Brighton, Oxford (9 týdnů)

 

18. března (12 týdnů)
28 lekcí FCE Bournemouth, Londýn

20 GE + 8 FCE Brighton, Los Angeles, Oxford

 

24. června (4 týdny)

28 lekcí FCE Bournemouth, Londýn

 

1. července (8 týdnů)
28 lekcí FCE Bournemouth, Londýn, Los Angeles

 

29. červenec (4 týdny)
28 lekcí FCE Bournemouth, Londýn, Los Angeles

 

9. září (12 týdnů)
20 GE + 8 FCE Boston, Brighton, Los Angeles

 

23. září (12 týdnů)
28 lekcí FCE Bournemouth, Londýn
20 GE + 8 FCE Oxford

Délka kurzu

4, 8, 9, 10, 11 nebo 12 týdnů

+420 734 728 396

Chcete se dozvědět vše o kurzech? Napište nebo zavolejte.

Obratem se Vám ozveme.

 

Business Network Cz s.r.o.

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
info@businessnt.cz

 

IČO: 28430531 
DIČ: CZ28430531  

  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon

© Business Network 2018 I Vytvořila www.grafika-marketing.cz